Documents de gestió

DOCUMENTS ESTRATÈGICS DOCUMENTS FP DOCUMENTS ESO-BATX
QUALITAT PROGRAMACIONS LOE  PROGRAMACIONS
PROVEÏDORS TUTORIA – PAT CCFF  ACTES I ALTRES DOCUMENTS
 MANTENIMENT IMPRESOS  DOCUMENT ORIENTADOR 4t. ESO
COMUNICATS FCT DOSSIERS DE BENVINGUDA
 IMPRESOS OPTATIVES I  CRÈDIT SÍNTESI
SOL·LICITUDS BAIXES PLANS INDIVIDUALITZATS
RISCOS LABORALS IMPRESSOS
INFORMES