Educació Física

Des del Departament d’Educació Física volem transmetre la importància de la pràctica de l’activitat física per a la Salut.

Segons l’Organització Mundial de la Salud (OMS) la realització d’una activitat física adequada ajuda a:

  • Desenvolupar un aparell locomotor sa (ossos, músculs i articulacions)
  • Desenvolupar un sistema cardiovascular sa (cor i pulmons)
  • Aprendre a controlar el sistema neuromuscular (coordinació i control dels moviments)
  • Mantenir un pes corporal saludable

A més a més, s’associa amb efectes psicològics beneficiós, gràcies a un millor control de l’ansietat i la depressió.

Així mateix, pot contribuir al desenvolupament social dels joves, donant-los l’oportunitat d’expressar-se i fomentant l’autoconfiança, la interacció social i la integració.

També s’ha suggerit que els joves actius poden adoptar amb més facilitat altres comportaments saludables, com evitar el consum de tabac, alcohol i drogues, i tenen millor rendiment escolar.

L’OMS recomana als joves entre 5 i 17 anys invertir com a mínim 60 minuts diaris en activitats físiques d’intensitat moderada a vigorosa, llevat que coincideixin amb docències mèdiques específiques que aconsellin el contrari. L’activitat física diària hauria de ser, en la seva major part, aeròbica. Convindria incorporar, com a mínim tres vegades per setmana, activitats vigoroses que reforcin, en particular, els músculs i ossos.

Es per això que des del Departament d’Educació Física volem donar les eines oportunes per a que els nostres alumnes, durant el període de temps que passin a l’institut i quan acabin, practiquin activitat física de forma correcta i regular. Tanmateix intentem donar- li a conèixer les diferents possibilitats de pràctica esportiva que tenen al seu entorn local. Els informem dels diferents agent esportius de la ciutat (associació esportiva de l’institut, entitats i associacions locals) i dels diferents espais a on poden practicar, tant instal·lacions esportives de Cornellà de Llobregat com espais naturals de l’entorn.