Energía i Aigua

Vols rebre més informació sobre el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de  Gestió de l´aigua (CFPS EAD0)? 

Clica aquí i omple el següent formulari!!

Cicle Formatiu de Grau Superior de  Gestió de l´aigua (CFPS EAD0)

Aprendràs com és  l’ús eficient de l’aigua, organitzant i desenvolupant el muntatge, la posada en servei, explotació i manteniment de xarxes i estacions de tractament d’aigües.

Cal remarcar que és una especialitat amb molta demanda al sector, que necessita d’especialistes per a la gestió, control i manteniment de les instal·lacions i equips.

Aquests continguts es desenvoluparan als següents mòduls professionals dividits en dos cursos en horari de tarda a l’Institut, i pràctiques duals remunerades a l’empresa d’Aigües de Barcelona. Els objectius de cada mòdul son:

PRIMER CURS

Mòdul 1. Planificació i replanteig Sabràs planificar l’execució d’obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d’aigua i sanejament
Mòdul 2. Qualitat i tractament d’aigües Aprendràs el control i l’anàlisi de la qualitat de l’aigua
Mòdul 3. Gestió eficient de l’aigua Trauràs el màxim rendiment energètic a la gestió de l’aigua
Mòdul 4.  Configuració de xarxes d’aigua Calcularàs i dissenyaràs xarxes d’aigua
Mòdul 5. Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua Instal·laràs màquines i dispositius elèctrics per a la gestió de l’aigua
Mòdul 9. Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua Aprendràs a muntar i mantenir instal·lacions d’aigua
Mòdul 10. Tècniques de comunicació i relacions Coneixeràs tècniques de comunicació dins l’empresa i amb el client
Mòdul 11. Formació i orientació laboral Tindràs coneixement de prevenció de riscos professionals i de l’organització empresarial
Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora Obtindràs coneixements per poder muntar-te la teva pròpia empresa

SEGON CURS

Mòdul 6. Automatismes i telecontrol en instal·lacions d’aigua Sabràs com controlar i programar instal·lacions d’aigua
Mòdul 7. Operacions en xarxes i instal·lacions d’aigua Instal·laràs i mantindràs xarxes i instal·lacions d’aigua
Mòdul 8. Gestió d’operacions, qualitat i medi ambient Crearàs plans de treball amb coneixements de gestió de qualitat i medi ambient
Mòdul 13. Projecte en gestió eficient de l’aigua Realitzaràs un projecte d’una instal·lació d’aigua
Mòdul 14. FCT i Mòdul DUAL Realitzaràs pràctiques becades a l’empresa AGBAR  on podràs obtenir la teva experiència professional

Notícies

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/201546/Escuela-Agua-Formacion-tecnica-especializada-Gestion-Agua