Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals

Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

S’adreça a professionals que actuïn sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari, assegurant la qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. Professionals que creïn pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la publicació al servidor corresponent.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals que permeten reconèixer l’experiència o la formació no formal i obtenir-ne una certificació oficial.

Documentació del procés

 

Web Oficial Acredita’t

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per mail:  acreditat@iesesteveterradas.cat