Llengües Extrangeres

Anglès

A cicles formatius, l’aprenentatge de la llengua anglesa segueix les indicacions del currículum de cada família i té com a objectiu la comunicació amb èxit en la llengua meta en les situacions professionals més habituals. Tot i que l’enfocament és majoritàriament pràctic funcional, es consoliden alhora les estructures gramaticals i el vocabulari bàsics adquirits durant les etapes anteriors. Als cicles formatius de la família d’Administració d’Empreses, els alumnes aprenen anglès comercial i a la resta de famílies, anglès tècnic adaptat a les característiques professionals de cada família professional.

El centre col·labora amb l’Escola Oficial de Cornellà de Llobregat en el de preparació dels certificats oficials del nivell B1 i del nivell B2 d’anglès. Tant els alumnes de batxillerat com de Cicles Formatius hi poden participar. Segons el curs acadèmic, l’escola compta amb auxiliars de conversa nadius.

 

Francès

 

El francès com a segona llengua estrangera es cursa a segon curs del cicle formatiu de grau superior “Assistent a la direcció” i es tracta de francès comercial. Donat no tots els alumnes han cursat aquesta llengua en etapes anteriors, no es demanen coneixements previs: s’introdueixen estructures gramaticals juntament amb lèxic general i específic del mon de l’empresa. Segons el curs acadèmic, l’escola compta amb auxiliars de conversa nadius.

 

 

Per a més informació contacteu amb el cap de departament: Lluís Vives

Correu electrònic: lvives6@xtec.cat