Llengües Extrangeres: Anglès

 

 

Benvinguts a la pàgina web del seminari d’anglès de l’Institut Esteve Terradas. L’aprenentatge de les llengües en el centre es realitza d’acord amb les indicacions dels currículums i lleis vigents. A més de l’anglès com a primera llengua estrangera, s’ofereix la possibilitat d’aprendre Francès com a Segona Llengua Estrangera (veure web de Francès) i Alemany com a matèria optativa. El professorat de llengües estrangeres posa èmfasi en les noves tecnologies i en la millora dels resultats del nostres alumnes. Com a metodologia didàctica, seguim el Mètode 1×1 a l’ESO i, en aquest nivell educatiu i a altres, fem servir la plataforma Moodle. Alguns dels recursos materials i didàctics que oferim són:

  • Laboratori d’idiomes,
  • Pissarres digitals a totes les aules de l’ESO,
  • Grups desdoblats a l’ESO,
  • Auxiliars de conversa nadius (també en francès) assignats pel MECD i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
  • Participació en projectes per motivar els nostres alumnes, millorar els seus resultats i facilitar-los l’obtenció d’un certificat oficial. Alguns dels projectes en què participem són:
    • Preparació per als certificats de nivell B1 i de nivell B2 d’alumnat de secundària a l’EOI de Cornellà de Llobregat. En el curs 2015/2016, el 100% dels alumnes del nostre centre van obtenir el certificat de nivell B1.
    • Sharing to Learn (“Compartir per Aprendre”). Alumnes de secundària del centre han col.laborat com a Language Assistants (“Assistents Lingüístics”) en escoles de primària de Cornellà.