Qualitat

La Política de Qualitat de l’Institut  Esteve Terradas i Illa ha estat i estarà sempre, d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

 1. La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
 2. La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.
 3. La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.
 4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.
 5. L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut , els aspectes mediambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors i alumnes del centre .
 6. L’interès per acomplir els requisits establerts per l’Administració Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les normes de prevenció i les mediambientals , de tal manera que assegurin la reducció dels riscos laborals, l’eliminació de la sinistralitat i puguin preveure i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants.

En relació a la seguretat i salut en el treball, la Direcció de l’Institut Esteve Terradas es compromet a:

 • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per poder prevenir danys i lesions relacionades amb la feina.
 • Oferir un marc de referència per establir els objectius de la seguretat i salut en el treball.
 • Complir els requisits legals aplicables i altres requisits.
 • Eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball.
 • Millorar de forma contínua el sistema de gestió de la seguretat i salut.
 • Garantir que els treballadors siguin escoltats i participin activament en el desenvolupament del sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

 

La Direcció de l’Institut Esteve Terradas està compromesa amb el desenvolupament i millora del sistema de gestió de la qualitat mitjançant:

 • La sensibilització del personal en la detecció i satisfacció dels requisits dels clients, així com els legals i reglamentaris.
 • L’establiment, aprovació i difusió de la política i objectius de la qualitat.
 • La revisió del sistema de gestió de la qualitat periòdicament.
 • L’assegurament de la disponibilitat de recursos.
 • El manteniment d’una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut, l’ensenyament i aprenentatge.
 • La implantació d’un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències de les persones de l’Institut.

Els sistema de gestió de la qualitat de l’Institut Esteve Terradas abasta la impartició d’ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat, de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i de grau superior, quedant exclòs el procés de disseny dels cursos, que és responsabilitat del Departament d’Educació.

Cornellà de Llobregat, 6 d’abril de 2020