Beques i ajuts

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Per alumnat que cursa els següents ensenyaments postobligatoris:

  • Primer i segon cursos de batxillerat
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  • Ensenyaments artístics professionals
  • Ensenyaments esportius
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Estudis religiosos superiors
  • Estudis militars superiors
  • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
  • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
  • Formació professional bàsica

Més informació i tràmit aquí

Ajuts per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Més informació i tràmit aquí