Escola – Empresa

 

Des de l’Institut Esteve Terradas i Illa es pretén que la formació del seu alumnat estigui vinculada al món empresarial.
Aquesta vinculació es concreta a través de:

 • L’FCT (Formació en el Centre de Treball) consolidades al llarg dels anys i com a activitat inclosa en el Pla d’Estudis de cada Cicle Formatiu.
 • FP DUAL, el centre ofereix la modalitat de formació professional Dual, en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva. https://projectes.xtec.cat/fpdual/
 • El nostre institut ofereix el servei d’Assessorament i Reconeixement, que consisteix en el reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, s’adreça a persones amb experiència laboral que vulguin un reconeixement acadèmic.
 • La carta de Serveis a les Empreses. A part de les pràctiques en modalitat FCT i DUAL també oferim:
  • La Borsa de Treball per promoure la inserció de l’alumnat i facilitar a les empreses de l’entorn la possibilitat d’accedir a personal qualificat.
  • Lloguer d’espais per formació.
  • Innovació i transferència del coneixement.
  • Emprenedoria.
  • Relacions internacionals.
Contacte:
 • Tel.: 933771100 o 933775602
 • Correu-e: empreses@iesesteveterradas.cat
Enllaços BID
Borsa de Treball