Coeducació

La Coeducació és un mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes. Es tracta d’educar en la igualtat des de la diferència. Significa educar conjuntament nois i noies, però no es limita a “agrupar“ nois i noies a les aules. Considera que les aportacions fetes per dones i homes són imprescindibles per interpretar i conèixer el món.

coeducacio

No s’ha de deixar fora de l’àmbit acadèmic tot allò que té a veure amb el món i el saber de les dones. L’escola coeducativa incideix no tan sols en les aules sinó també en l’organització i gestió del sistema educatiu i dels centres escolars, en la relació i interacció entre l’alumnat i el professorat, així com en els currículums, llenguatge, unitats d’aprenentatge, materials, llibres…

A l’IES Esteve Terradas tenim un projecte de coeducació des de l’any 2007. Els objectius d’aquest projecte són:

  • Fomentar la presència i la visibilitat de les dones en els currículums
  • Prevenir les violències contra les dones
  • Fomentar l’ús de llenguatges no sexistes
  • Desmitificar els estereotips de gènere en l’orientació professional
  • Proporcionar informació sobre sexualitats, afectivitats i reproducció
  • Afavorir la paritat en els diversos estaments de la comunitat educativa

coeducació