PFI

Programes de formació i inserció

Els Programes de formació i inserció s’ofereixen a joves, d’entre 16 i 21 anys, una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora els facilita l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Consultar al centre altres ofertes a a8016781@xtec.cat