Inici

Inici

L’Institut Esteve Terradas i Illa participa en el Programa del Departament d’Ensenyament de forment i suport de l’Emprenedoria en els ensenyaments professionals, amb l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor, la creativitat i donar suport a les persones emprenedores.

Logo de la xarxa d'emprenedoria

Objectius

  • La integració del foment de la cultura emprenedora en el projecte educatiu, de forma transversal.
  • El foment de la cultura emprenedora entre l’alumnat.
  • Informar i formar l’alumnat perquè pugui formular projectes emprenedors.
  • Fomentar la innovació, la creativitat i la capacitat de planificació i gestió.

Les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius són, entre altres:

  • Participació en concursos, elaboració de projectes, …
  • Organització de tallers, xerrades, etc.

Serveis

El servei d’emprenedoria s’encarrega de la coordinació de les actuacions de foment de l’emprenedoria a l’institut, així com de la participació a la xarxa d’Emprenedoria del Departament d’Ensenyament.

També posa a disposició de professorat i alumnat un servei d’orientació.