Tecnologia

En primer lloc, donar-vos la benvinguda a les “tecnologies del Esteve Terradas”, on pretenem acompanyar i familiaritzar als adolescents en les tecnologies més importants.

Tecnologia és una paraula d’origen grec formada per téchnē (art, tècnica o ofici) i logía (estudi d’alguna cosa).

Per tant, Tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics, científicament ordenats, que permeten dissenyar i crear béns, serveis, que faciliten l’adaptació al medi ambient i la satisfacció de les necessitats essencials i els desitjos de les persones.

L’educació tecnològica és un pilar fonamental en un sistema educatiu modern ja que és una matèria integradora, que treballa de una forma especial les competències bàsiques ajudant d’aquesta manera en el desenvolupament integral de les persones.

Garantitza la preparació tècnica necessària per a la ciutadania del segle XXI i orienta cap a estudis científic-tecnològics superiors, assegurant la demanda de professionals tècnics i investigadors qualificats.