Informàtica

Benvinguts al Departament d’Informàtica de l’IES Esteve Terradas i Illa.

Aquest departament està format per un professorat que busca en tot moment la formació integral del seu alumnat.

També està involucrat en tot tipus d’events que van sorgint durant el curs escolar, com pot ser:

CatSkills, SpainSkills i WorldSkills.

Jornada técnica d’Informàtica a Catalunya: ja hem desenvolupat tres jornades.

Programa Qualificat.

Diverses certficacions: Cisco, Oracle, Microsoft, Linux, etc.

Associació d’Informàtics de Catalunya.

I a partir del curs 2009-2010 la família d’Informàtica està dins del Pla Qualifica’t.

Com centre de referència d’Informàtica a Catalunya, intentem millorar dia a dia.

Oferta formativa:

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Cicles Formatius de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web (en mode Dual)
  • Cicles Formatius de Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Cicles Formatius de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (en mode Dual)
  • Curs d’Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies
    de la Informació

Per a més info contacteu amb el Toni Verges: averges@iesesteveterradas.cat 

 

Certificacions

Certificacions Microsoft

MTA DEVELOPER

MTA DATABASE

Certificacions CISCO
100-105 ICND1 (CCNA)
200-105 ICND2 (CCNA)
CiberOPS (CISCO Netacad)
ORACLE
1Z0-006 Oracle Datatase Fundations
1Z0-071 Oracle Database 12c SQL
Linux
Linux Essentials
ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació – Generalitat de Catalunya)
Nivell bàsic
Nivell mitjà
Nivell avançat
OpenWebinars – Cursos online en plataforma líder de #eLearning IT amb obtenció de diplomes