Informàtica

Benvinguts al Departament d’Informàtica de l’IES Esteve Terradas i Illa.

Aquest departament està format per un professorat que busca en tot moment la formació integral del seu alumnat.

També està involucrat en tot tipus d’events que van sorgint durant el curs escolar, com pot ser:

CatSkills, SpainSkills i WorldSkills.

Jornada técnica d’Informàtica a Catalunya: ja hem desenvolupat tres jornades.

Programa Qualificat.

Diverses certficacions: Cisco, Oracle, Microsoft, Linux, etc.

Associació d’Informàtics de Catalunya.

I a partir del curs 2009-2010 la família d’Informàtica està dins del Pla Qualifica’t.

Com centre de referència d’Informàtica a Catalunya, intentem millorar dia a dia.

Oferta formativa:

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Cicles Formatius de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web (en mode Dual)
  • Cicles Formatius de Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Cicles Formatius de Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (en mode Dual)