Ciències Experimentals

Primer de tot volem donar-vos la benvinguda al Departament de “Ciències Experimentals” de l’institut. Els professors i professores d’aquest departament treballem per a que els nostres alumnes assoleixin la competència científica, és a dir, volem que siguin capaços d’entendre les característiques essencials de la ciència, que siguin capaços de plantejar-se preguntes i d’extreure conclusions, i que, en definitiva, quan deixin l’institut esdevinguin joves ciutadans compromesos en les ciències.

I com ho fem això? Doncs com que ens agrada molt anar al laboratori us ho explicarem mitjançant l’informe d’una pràctica . Animeu-vos a llegir-lo!

Quina hipòtesi ens plantegem?

Potser els nostres alumnes tenen interès per a la ciència

De quin material disposem?

 • 3 laboratoris (un de Ciències de la Naturalesa, un de Biologia i Geologia i un de Física i Química)
 • molt material de laboratori: provetes, vasos de precipitats, balances, lupes binoculars, microscopis òptics, estufes de cultiu, autoclau, campana de gasos, etc.
 • ordinadors

Quin procediment seguim?

 • Fem maquetes i murals
 • Fem pràctiques i experiments
 • Fem recerca
 • Utilitzem les tecnologies (moodle, animacions…)
 • Fem exposicions orals
 • Redactem informes de pràctiques
 • Corregim amb rúbriques
 • Promovem els debats
 • Resolem problemes
 • Analitzem gràfics i taules de dades
 • Convidem a investigadors a l’aula

Quins resultats obtenim?

Alumnes motivats i amb ganes d’aprendre

Quina és la nostra conclusió?

Els nostres alumnes tenen interès per la ciència, per tant podem confirmar la hipòtesi que ens hem plantejat.