Matemàtiques

geometraPrimer de tot, donar-vos la benvinguda a les “matemàtiques del Terradas”, on pretenem realitzar un curiós i exòtic viatge amb els adolescents de Cornellà i els seus voltants. Un viatge que ja iniciaren fa molts anys els mesopotamis, els egipcis, els xinesos, els asteques, els grecs, els àrabs i ,fins i tot, els indis! Quan comenceu a familiaritzar-vos amb els món geomètric, amb el càlcul que heu d’usar en el dia a dia, amb la modelització del món amb les funcions i amb els gràfics estadístics que cada dia surten a les notícies, segur que assaborireu utilitzar aquestes eines tant útils i necessàries per resoldre problemes que se’ns plantegen diàriament.

Podríem parlar de què són les matemàtiques, com són, el per què d’elles… una bona part del nostre alumnat s’ho pregunta. Però concretament aquí el que ens agradaria expressar és com creiem que s’han d’ensenyar i aprendre. Per això fem referència al decàleg del professor de matemàtiques del nostre país, Pere Puig Adam, el qual expressa, la nostra forma d’oferir, compartir i transmetre les matemàtiques al nostre alumnat de l’IES Esteve Terradas i Illa.

1.No adoptar una didàctica rígida, sinó adaptada en cada cas a l’alumne, observant-lo constantment.

2.No oblidar l’origen concret de la matemàtica ni els processos històrics de la seva evolució.

3.Presentar la matemàtica com a una unitat en relació a la vida natural i social.

4.Graduar curosament els nivells d’abstracció.

5.Ensenyar guiant l’activitat creadora i de descoberta de l’alumne.

6.Estimular aquesta activitat despertant l’interès directe i funcional vers l’objecte de coneixement.

7.Promoure, tant com sigui possible, l’auto-correcció.

8.Aconseguir un cert domini en les solucions abans d’automatitzar-les.

9.Tenir cura que l’expressió de l’alumne tradueixi fidelment el seu pensament.

10.Procurar èxits a qualsevol alumne, per tal d’evitar la seva desmoralització.

Amb afany d’actualitzar el decàleg:

11. Usant les noves tecnologies, treballant i orientant els alumnes amb un bon ús dels recursos webs disponibles, altrament conegut com a eines TAC. I integrant l’ús de portàtils a l’aula comuna de matemàtiques, com una material escolar més, amb l’ajut de pantalles i canons projectors, així com de pissarres digitals.

12. Animant a participar el nostre alumnat en activitats extraescolars per fomentar el gust per les matemàtiques:

En el primer cicle de l’ ESO en els Problemes a l’esprint.

En el segon cicle de l’ ESO en les Proves Cangur.

I seguint aquesta metodologia els nostres alumnes, al graduar-se, cadascun d’ells, ja es pot respondre a la pregunta de perquè serveixen les matemàtiques.