Orientació Acadèmica i Professional

orientacio@iesesteveterradas.cat

Horari d’atenció a l’alumnat per part de la coordinadora d’orientació (Marta Vila):

-Dilluns de 16-18h
-Dimarts de 10-12:30h
-Dimecres de 11:15-13:30h

La tasca del Servei d’Orientació als alumnes és facilitar informació sobre itineraris formatius, sortides acadèmiques i vies d’accés als estudis. La seva tasca es dirigeix tant als interessats individualment com a altres centres o col·lectius interessats.