FP Dual

L’FP DUAL a l’INS Esteve Terradas

Els alumnes del nostre centre poden realitzar els seus estudis de Formació Professional en la modalitat de FP Dual, que combina la formació a l’escola i a l’empresa.

 

La Formació Professional Dual és una oportunitat per millorar les competències dels nostres alumnes, així com la relació amb les empreses. L’objectiu és oferir un valor afegit a l’alumnat i atendre les necessitats de les empreses que col·laboren amb nosaltres. La participació dels alumnes en aquesta modalitat da la possibilitat alternar el temps de formació a l’escola amb un temps d’activitats formatives i productives a l’empresa.
 

WEB FP DUAL