Proves d’accés als cicles formatius

Al nostre centre només es fan les Proves d’accés a grau superior.

Proves d’accés a grau mitjà

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020

Més informació i tràmit a la web del Departament d’Educació

 

Proves d’accés a grau superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Indicacions per a la realització de les proves

  • La inscripció a les proves es farà amb el formulari telèmatic disponible al web del Departament d’Educació.
  • La presentació de documentació i reclamacions s’ha de fer per correu elèctronic del centre (a8016781@xtec.cat).
  • La publicació de les llistes i qualificacions s’ha de consultar al web del Departament d’Educació.
  • Els certificats de superació es podran recollir de forma presencial a la secretaria del centre. De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
  • El dia de la prova la persona aspirant ha de portar el seu document identificatiu i mascareta i guants.
  • La persona aspirant ha de portar el seu propi bolígraf i resta de material necessari per a la realització de la prova.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes.

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020

Calendari convocatòria 2020

INSCRIPCIÓ A LES PROVES només per INTERNET a la web del Departament d’Educació 13 al 21 de maig
Data límit del pagament de la taxa fins al 22 de maig (22h)
Llista provisional de persones admeses i excloses           (consulta a la web del Departament) 5 de juny
Reclamacions a la llista provisional d’admisió i exclusió               (per correu elèctronic o amb cita prèvia) 8 al 18 de juny
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ per correu electrònic 8 al 18 de juny
Publicació llistes definitives 19 de juny
REALITZACIÓ de la PART COMUNA DE LA PROVA 29 de juny
REALITZACIÓ de la PART ESPECÍFICA DE LA PROVA 30 de juny
Sol·licitud d’admisió convocaròria d’incidències fins l’1 de juliol (12h)
Convocatòria d’incidències PART COMUNA                        Convocatòria d’incidències PART ESPECÍFICA 6 de juliol
PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS PROVISIONALS 8 de juliol
RECLAMACIONS QUALIFICACIONS per correu electrònic adreçat a8016781@xtec.cat 9 al 13 de juliol
PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES i LLIURAMENT DE CERTIFICATS (prova completa) 14 de juliol
LLIURAMENT DE CERTIFICATS (aprovats de la part comuna o bé de la part específica) 20 de juliol

 

Més informació i tràmit a la web del Departament d’Educació