Proves d’accés als cicles formatius

Al nostre centre només es fan les Proves d’accés a grau superior.

Proves d’accés a grau mitjà

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Inscripció: del 15 al 25 de març de 2021

Més informació i tràmit a la web del Departament d’Educació

 

Proves d’accés a grau superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de tècnic o el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Inscripció: del 15 al 25 de març de 2021

Calendari convocatòria 2021

INSCRIPCIÓ A LES PROVES només per INTERNET a la web del Departament d’Educació 15 al 25 de març
Data límit del pagament de la taxa fins al 26 de març (22h)
Llista provisional de persones admeses i excloses 14 d’abril
Reclamacions a la llista provisional d’admissió i exclusió 15 al 28 d’abril
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ per correu electrònic 15 al 28 d’abril
Publicació llistes definitives 5 de maig
REALITZACIÓ de la PART COMUNA DE LA PROVA 12 de maig
REALITZACIÓ de la PART ESPECÍFICA DE LA PROVA 13 de maig
Sol·licitud d’admissió convocatòria d’incidències fins  el 14 de maig (12h)
Convocatòria d’incidències PART COMUNA

Convocatòria d’incidències PART ESPECÍFICA

19 de maig
PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS PROVISIONALS 25 de maig
RECLAMACIONS QUALIFICACIONS 9 al 13 de juliol
PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS DEFINITIVES 2 de juny
LLIURAMENT DE CERTIFICATS (prova completa) 3 de juny
LLIURAMENT DE CERTIFICATS (aprovats de la part comuna o bé de la part específica) 2 de juliol

 

Més informació i tràmit a la web del Departament d’Educació