Innovació

L’institut Esteve Terradas participa al pla d’innovació i transferència de coneixement, altrament conegut com a Innova FP. Durant el curs 2017-18 participem a la xarxa 1B.
L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin endegar un projecte d’innovació o transferència de coneixement.

A més, també es facilitarà l’actualització dels coneixements del professorat de FP, la millora dels coneixements dels alumnes, l’augment de competitivat de les empreses de la zona i la millora de les relacions escola-empresa.

Si estàs interessant en els serveis d’innovació i transferència tecnològia envia’ns un correu a innovafp@iesesteveterradas.cat