Tràmits i gestions

Sol·licitud de certificats

 • Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
 • El centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir el certificat a la Secretaria, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Sol·licitud de certificat nivell de català

 • Els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya poden expedir certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.
 • La persona interessada ha d’emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria amb la següent documentació per comprovar el compliment dels requisits:


(*) Si no es disposa dels Llibres d’Escolaritat també es pot presentar un Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català.

Sol·licitud de títol acadèmic

 • Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb la documentació necessària per gestionar el resguard de pagament del títol i el vostre DNI.

Lliurament de títol acadèmic

 • Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb el vostre DNI i el resguard del títol.
 • Si no teniu el resguard del títol haureu també d’omplir aquest full.
 • Si no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i el de la persona autoritzada.

Sol·licitud de baixa

 • Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre.

Sol·licitud de baixa de mòdul/UF/crèdit

 • Si voleu donar-vos de baixa d’algun mòdul/UF/crèdit, heu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre.

Homologació de títols estrangers