Català

Els membres que componem el departament promovem l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes. Així es contribueix fermament al desenvolupament de tots els aspectes que donen forma a la competència en comunicació lingüística.

Per millorar la comprensió lectora, a cada nivell es treballen de dos a tres llibres de lectura. El màxim de lectures és individualitzat i depèn de cada alumne. Es fa una selecció d’obres de temàtica i gènere diversos que puguin ser motivadores i potenciïn l’interès per la lectura. A més, recomanem l’ús de la biblioteca del centre: en grups reduïts (diversitat i desdoblament).

El Departament de català, amb l’afany de donar a conèixer i transmetre les festes i les tradicions catalanes, participa any rere any en la jornada de Sant Jordi. Xerrades, tallers, exposicions, certàmens literaris, representacions i sortides teatrals, rutes literàries, recitals de poesia tenen cabuda aquest dia i durant el curs, tant per als cursos d’ESO com per a Batxillerat. Amb aquestes activitats donem un to festiu a un dia lectiu sense deixar de banda l’àmbit acadèmic i educatiu.

Entre les tasques del departament destaquem la conscienciació dels joves estudiants sobre la importància de la llengua per a la integració social i com a vehicle de pensament crític en un món totalment manipulat pels grans interessos econòmics i polítics.

Un altre repte important és fomentar l’ús social del català en contextos no estrictament escolars en una zona on la llengua castellana predomina en tots els àmbits. Sobretot volem que els alumnes estimin i valorin la llengua i la cultura catalana, amb l’última finalitat de fer més fàcil la integració del gran nombre d’alumnes amb diferents orígens .

En poques paraules, amb les diferents matèries que impartim en els diferents cursos d’ESO i Batxillerat volem presentar la llengua i la literatura a través de la cultura catalana tal i com és: innovadora, integradora, desacomplexada i participativa. Tot això ho fem amb unes activitats motivadores, col·laboratives i dinàmiques de les quals destaquem la participació a la Viquilletra i la Corneliada.