Servei d’Assessorament i Reconeixement

Les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional tenen per finalitat:

  • Millorar la formació al llarg de la vida.  logo_reconeixementlogo_assessorament_ok
  • Possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de les persones interessades.
  • Millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Aquestes mesures i actuacions es refereixen a la formació professional inicial i són independents dels processos d’acreditació de competències.

Entre d’altres serveis, dins d’aquestes mesures flexibilitzadores hi ha el Servei d’Assessorament i el Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant  l’experiència laboral o en activitats socials.

Al menú de l’esquerra es pot trobar informació / documentació de cada servei.

Carta compromís en la prestació del Servei d’Assessorament i Reconeixement en la Formació Professional.

(Curs 2020 – 2021)Tenim novetats relatives a la gestió del servei d’assessorament i del servei de reconeixement que podeu trobar en la seva secció corresponent.

SERVEI D’ASSESSORAMENT

SERVEI DE RECONEIXEMENT

DOCUMENTACIÓ SARE

Per informació del Departament d’Educació, fer un clic aquí.