PREMIS MANUEL SALES I FERRÉ

2a Edició – Curs 2019/20

Es convoquen els premis Manuel Sales i Ferré de recerca i investigació en la seva 2a Edició.

BASES

Versió per a imprimir en pdf >>>

 1. Premis

Es concediran tres premis de recerca i investigació d’acord amb els títols següents:

 1. Premi Manuel Sales i Ferré.
 2. Premi Terres de l’Ebre.
 3. Premi Terres del Sénia.

Tots els premis estaran dotats amb un ordinador portàtil valorat en 600€ i diploma. El premi es podrà substituir per l’import en diners en cas que els guanyadors formin un grup de treball.

Els treballs presentats podran ser treballs de recerca de batxillerat i projectes de recerca de 4t d’ESO elaborats per alumnes de qualsevol Institut d’Educació Secundària de Catalunya, o altres treballs d’investigació fets per alumnes d’educació secundària (ESO, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat) de qualsevol centre educatiu dels municipis de la Taula del Sénia.

Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent durant el curs 2019-2020. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

 1. Temàtica

Per optar als premis, els treballs hauran de ser inèdits i s’hauran d’ajustar a les temàtiques següents:

 • Qualsevol aspecte relacionat amb la Sociologia, en homenatge al catedràtic Sales i Ferré.
 • Temes relacionats amb la història, la cultura, la ciència, la tecnologia o les tradicions i costums dels pobles de les Terres de l’Ebre.
 • Qualsevol temàtica vinculada a les relacions històriques, socials i científic-tecnològiques dels pobles que comparteixen el riu Sénia com a eix geogràfic de trobada, de la comarca catalana del Montsià, les comarques valencianes del Baix Maestrat i els Ports i la comarca aragonesa del Matarranya.
 1. Idioma

Els treballs es presentaran preferentment en català, o en qualsevol altra llengua oficial.

 1. Extensió

Els treballs tindran una extensió màxima de 60 pàgines en format DIN-A4, sense comptar la portada. S’estableix també una mida de tipologia de lletra igual o superior a 10 i un interlineat mínim d’1,5.

En el moment de la presentació els treballs aniran acompanyats d’una síntesi que no superi els dos folis, on s’hi ha de fer constar l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

Si per al treball s’han dissenyat models o prototipus el jurat els podrà sol·licitar si ho considera necessari.

 1. Presentació

Els treballs es presentaran en format digital PDF, enviant-los a l’adreça electrònica ies-manuel-sales@xtec.cat des d’una adreça de correu corporativa del centre on l’alumnat està matriculat, abans de la finalització del termini. Els treballs no aniran signats ni constarà el nom dels autors en cap de les seves pàgines. Tampoc es podran identificar els autors en el missatge d’enviament del correu electrònic.

L’Institut Manuel Sales i Ferré acusarà el rebut dels treballs amb un missatge de resposta al mateix correu electrònic d’enviament.

De forma paral·lela, els autors enviaran per correu ordinari un sobre tancat i certificat a l’adreça postal

Institut Manuel Sales i Ferré
Av. Escoles, 6
43550 – ULLDECONA

En el sobre hi constarà el títol del treball a la part externa (espai del remitent). Al seu interior hi constaran les dades personals dels autors: nom i cognoms, NIF, edat, adreça i població, telèfon de contacte, correu electrònic, nom i cognoms del professorat tutor i nom del centre educatiu on cursa estudis.

El termini de presentació dels treballs a través del correu electrònic acabarà el 31 de juliol de 2020, a les 24:00h. El treball del qual no arribi el sobre amb les dades personals serà declarat fora de concurs.

La participació en aquests premis suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 1. Jurat

El jurat estarà presidit pel director de l’Institut Manuel Sales i Ferré i tindrà la següent composició:

 • 2 membres del claustre del professorat.
 • 1 professor o professora extern que podrà estar vinculat al món universitari.
 • 1 representant de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Els premis poden ser declarats deserts. El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

 1. Veredicte i lliurament dels guardons

El veredicte del jurat es resoldrà durant el mes de setembre de 2020 i serà comunicat als guanyadors per telèfon i correu electrònic.

L’acte de lliurament dels guardons es farà el 16 d’octubre de 2020, a les 19:00h, a la Casa de Cultura d’Ulldecona. Tant la data i l’hora, com el lloc podran ser modificats per raons de força major; tot canvi serà comunicat oportunament.

Els guardonats es comprometen a fer una breu exposició del treball durant l’acte d’entrega de premis.

 1. Dipòsit i publicació

Els treballs premiats quedaran dipositats a l’arxiu documental de l’Institut Manuel Sales i Ferré. El centre no difondrà cap treball per mitjans digitals sense l’autorització dels autors per tal de protegir llurs drets. Els treballs no premiats seran suprimits de qualsevol dispositiu informàtic utilitzat per tal de protegir-ne els drets d’autor. En aquest sentit, els membres del jurat signaran un compromís de confidencialitat que els obligarà a no difondre cap còpia dels treballs per vies telemàtiques.

Els treballs premiats es publicaran en paper a la revista “Raïls” que edita periòdicament el Centre d’Estudis d’Ulldecona.

 

Premis MSF 2020

Amb la col·laboració de:

 • Ajuntament d’Ulldecona
 • AMPA de l’Institut

1a Edició – Curs 2018/19

Els treballs guanyadors dels premis Manuel Sales i Ferré han estat els següents:

 • Premi Manuel Sales i Ferré de Sociologia al treball “Perspectiva juvenil dins d’un món verd” elaborat per l’alumna Bibiana León Roig, d’Ulldecona.
 • Premi MSF Terres de l’Ebre al treball “Més que un Riure: pla de màrqueting turístic del Delta de l’Ebre”, elaborat per l’alumna Marta Bertomeu Sancho, de l’Institut de Deltebre.
 • Premi MSF Terres del Sénia al treball “El turisme a Ulldecona, un passat per a un futur”, elaborat per l’alumna Àngela Elies Antich, d’Ulldecona.
 • Accèssit al treball “Les matemàtiques a la natura” elaborat per l’alumna Marta Sanz Matamoros de l’Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita.

El lliurament dels guardons es va celebrar el 17 d’octubre de 2019, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona, coincidint amb la clausura del 50è Aniversari de l’Institut.

Premis Manuel Sales i Ferré 2019