PREMIS MANUEL SALES I FERRÉ

1a Edició – Curs 2018/19

Amb motiu de la celebració del 50è Aniversari del nostre Institut es convoca la 1a edició dels premis Manuel Sales i Ferré als millors treballs i projectes de recerca i d’investigació compresos en qualsevol de les següents modalitats.

 1. Premi Manuel Sales i Ferré al millor treball de recerca de batxillerat de Sociologia dins l’àmbit de Catalunya dotat amb un ordinador portàtil valorat en 600€ i diploma.
 2. Premi Terres de l’Ebre al millor treball de recerca de batxillerat o projecte de recerca de 4t d’ESO dins l’àmbit dels centres educatius de les Terres de l’Ebre, dotat amb un ordinador portàtil valorat en 600€ i diploma. El premi es podrà substituir per l’import en diners en cas que els guanyadors formin un grup de treball.
 3. Premi Terres del Sénia al millor treball d’investigació fet per alumnes d’educació secundària (ESO, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat) dins l’àmbit dels centres educatius dels municipis que formen part de la Taula del Sénia, tant si són catalans com valencians, dotat amb un ordinador portàtil valorat en 600€ i diploma.

BASES

Versió per a imprimir en pdf >>>

Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2018-2019. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

 1. Temàtica

Per optar als premis, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la modalitat, s’hauran d’ajustar a les temàtiques següents:

 • El premi Manuel Sales i Ferré tractarà sobre qualsevol aspecte relacionat amb la Sociologia.
 • El premi Terres de l’Ebre podrà versar sobre temes relacionats amb la història, la cultura, la ciència, la tecnologia o les tradicions i costums dels pobles de les comarques de l’Ebre.
 • El premi Terres del Sénia podrà versar sobre qualsevol temàtica vinculada a les relacions històriques, socials i científic-tecnològiques dels pobles que comparteixen el riu Sénia com a eix geogràfic de trobada, de la comarca catalana del Montsià, les comarques valencianes del Baix Maestrat i els Ports i la comarca aragonesa del Matarranya.
 1. Idioma

Els treballs es presentaran en català o en qualsevol altra llengua oficial.

 1. Extensió

Els treballs tindran una extensió màxima de 60 pàgines en format DIN-A4, sense comptar la portada. S’estableix també una mida de tipologia de lletra igual o superior a 10 i un interlineat mínim d’1,5.

En el moment de la presentació els treballs aniran acompanyats d’una síntesi que no superi els dos folis, on s’hi ha de fer constar l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. També es podrà presentar en format de vídeo, amb un temps màxim de 3 minuts.

Si per al treball s’han dissenyat models o prototipus el jurat els podrà sol·licitar si ho considera necessari.

 1. Presentació

Els treballs es presentaran en format digital PDF, enviant-los a l’adreça electrònica ies-manuel-sales@xtec.cat des d’una adreça de correu corporativa del centre on l’alumnat està matriculat, abans de la finalització del termini. Els treballs no aniran signats ni constarà el nom dels autors en cap de les seves pàgines. Tampoc es podran identificar els autors en el missatge d’enviament del correu electrònic.

L’Institut Manuel Sales i Ferré acusarà el rebut dels treballs amb un missatge de resposta al mateix correu electrònic d’enviament.

De forma paral·lela, els autors enviaran per correu ordinari un sobre tancat i certificat a l’adreça postal

                Institut Manuel Sales i Ferré                Av. Escoles, 6                43550 – ULLDECONA

En el sobre hi constarà el títol del treball a la part externa (espai del remitent). Al seu interior hi constaran les dades personals dels autors: nom i cognoms, NIF, edat, adreça i població, telèfon de contacte, correu electrònic, nom i cognoms del professorat tutor i nom del centre educatiu on cursa estudis.

El termini de presentació dels treballs a través del correu electrònic acabarà el 15 de juny de 2019, a les 24:00h. El treball del qual no arribi el sobre amb les dades personals serà declarat fora de concurs.

La participació en aquests premis suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 1. Jurat

El jurat estarà presidit pel director de l’Institut Manuel Sales i Ferré i tindrà la següent composició:

 • 2 membres del claustre del professorat.
 • 1 professor o professora extern que podrà estar vinculat al món universitari.
 • 1 representant de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Els premis poden ser declarats deserts. El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

 1. Veredicte i lliurament dels guardons

El veredicte del jurat es resoldrà durant el mes de setembre de 2019 i serà comunicat als guanyadors per telèfon i correu electrònic.

L’acte de lliurament dels guardons es farà el 18 d’octubre de 2019, a les 19:00h, a la Casa de Cultura d’Ulldecona.

Els guardonats es comprometen a fer una breu exposició del treball durant l’acte d’entrega de premis.

 1. Dipòsit i publicació

Els treballs premiats quedaran dipositats a l’arxiu documental de l’Institut Manuel Sales i Ferré. El centre no difondrà cap treball per mitjans digitals sense l’autorització dels autors per tal de protegir llurs drets. Els treballs no premiats seran suprimits de qualsevol dispositiu informàtic utilitzat per tal de protegir-ne els drets d’autor. En aquest sentit, els membres del jurat signaran un compromís de confidencialitat que els obligarà a no difondre cap còpia dels treballs per vies telemàtiques.

Els treballs premiats es publicaran en paper a la revista “Raïls” que edita periòdicament el Centre d’Estudis d’Ulldecona.

Premis Manuel Sales i Ferré 2019

 

 

Amb la col·laboració de:

 • Ajuntament d’Ulldecona
 • AMPA de l’Institut