CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan consultiu i de presa de decisions de tota la comunitat escolar i, de totes les seves funcions, en destaquem les següents:

  • Aprova el projecte educatiu del centre.
  • Aprova el pressupost i fiscalitza la gestió econòmica del centre.
  • Aprova les normes de funcionament intern del centre.
  • Resol conflictes de convivència entre membres de la comunitat escolar.
  • Aprova la programació general del centre i de les activitats complementaries i extraescolars.
  • Avalua el funcionament del centre.
consell2
Actualment formen part del Consell Escolar els següents membres:

1. President i director: Ricard Reverter Forcadell.
2. Cap d’Estudis: Francisco León Floro.
3. Secretari: Ignasi Tal Subirats.

Representants del professorat:

4. Vere Garcia Torres.
5. Adela Martí Bort.
6. J. Rafel Reverté Vidal.
7. Enric Salt Mundina.
8. Josep Ausensi Guimerà.
9. Natàlia Gras Subirats.

Representants de l’alumnat:

10. Llorenç Poy Ventura.
11. Albert Poy Ventura.
12. Safaa El Khayat Khayat.

Representants de pares i mares:

13. Nina Budan.
14. (vacant)

Representant de l’AMPA:

15. Elena G. Roca Pallarès.

Representant de l’Ajuntament:

16. Caterina Brusca Campos.

Representant del Personal d’Administració i Serveis:

17. Neus Gascó Homs.

Actualitzat en data: desembre de 2019.

consell1
ENLLAÇOS D’INTERÈS