ACCIÓ TUTORIAL

hora

HORARIS DE TUTORIA – CURS 2020/21

Sol·licitar visita per e-mail Enviar un missatge >>
Concerteu prèviament les entrevistes. Si l’horari fixat no us va bé, parleu amb el tutor per concretar un horari alternatiu.

1 ESO A   Núria Sansano Ortíz   –  dijous, de 13:10 a 14:05

1 ESO B   Isabel Devís Esteve   –  dimecres, de 9:25 a 10:20

1 ESO C   Albert Roca Gas   –  dilluns, de 13:10 a 14:05

2 ESO A   Marisa Falcó Gil –  dimecres, de 10:50 a 11:45

2 ESO B   Marina Guimerà Sales   –  dimecres, de 13:10 a 14:05

2 ESO C   Lluc Ulldemolins Nolla   –  dijous, de 9:25 a 10:20

3 ESO A   Rosa Bort Bordenave  –  dimecres, de 14:05 a 15:00

3 ESO B   Enric Salt Mundina   –  dimarts, de 12:15 a 13:10

3 ESO C   Adrià Pitarch Tarramera –  dilluns, de 13:10 a 14:05

3 ESO D   J. Rafel Reverté Vidal –  dijous, de 13:10 a 14:05

4 ESO A   Vere Garcia Torres   –  dilluns, de 10:50 a 11:45

4 ESO B   Jorge Guerola Vaquer   –  divendres, de 12:15 a 13:10

AULA OBERTA   Neus Torta Navarro   –  dijous, de 13:10 a 14:05

1 BATX Cient/Tecnol    Ma. Carme Vericat Querol –  dimarts, de 13:10 a 14:05

1 BATX Human/Social    Joaquim Llagostera Castell –  dimarts, de 13:10 a 14:05

2 BATX   Pere Conesa Casanova   –  dilluns, de 13:10 a 14:05

1 CFGM   Jovita Escuín Sebastià   –   dimarts, de 14:05 a 15:00

2 CFGM    Josep Ausensi Guimerà  –  divendres, de 13:10 a 14:05

PFI Auxiliar de Construcció    J. Manel Martí Montesinos  –  dimecres, de 12:15 a 13:10

AULA D’ACOLLIDA   Mireia Bel Garrit  (demaneu hora)

ORIENTADORA   Núria Sansano Ortíz  –  dimecres, de 13:10 a 14:05

 

HORES DE VISITA DE L’EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR   Ricard Reverter Forcadell   –   (demaneu hora)

CAP D’ESTUDIS  Francisco León Floro  (demaneu hora)

tutoria

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a l’assoliment de les competències transversals de l’alumne, que són necessàries per poder desenvolupar el projecte personal, acadèmic i professional.

Document marc del Pla d’Acció Tutorial

EL TREBALL DE RECERCA

L’alumnat de 2n curs de Batxillerat ha de fer un Treball de recerca sobre un tema a escollir de forma voluntària. En aquest apartat hi trobareu informació i recursos que us ajudaran en el procés d’elaboració d’aquest treball.

Informació sobre el Treball de Recerca

Guia del centre per elaborar el Treball de Recerca (actualitzada el curs 2018/19)

Propostes de temes per a Treballs de Recerca

Premis convocats