CLAUSTRE

El Claustre del Professorat integra tot l’equip docent del centre d’acord amb el següent llistat agrupat per matèries.

Llengua catalana
 • Àngela Buj Alfara
 • Anna Forcadell Geira
 • Marisa Falcó Gil
 • Estel Solé Castillo (Suport COVID)
Llengua castellana
 • Marina Guimerà Sales
 • Ma. Adela Martí Bort
 • Isabel Devís Esteve
Anglès
 • Natàlia Gras Subirats
 • Marta Redó Capsir (1/2)
 • Judith Paredes (1/2)
 • Ma. Carme Vericat Querol
 • Inés Redó Roda
Francès + Aula d’Acollida
 • Mireia Bel Garrit
Llatí
 • Carme Àvila Terzi (1/2j)
 • Carla Arbó Nieto (1/2)
Geografia i Història
 • Maite Sanmartín Bustos
 • Adrià Pitarch Tarrameda
 • Ma. Esther Iserte Mor (2/3j)
 • Ma. Costa Sanz Ferreres (1/3j)
Biologia i Geologia
 • Enric Salt Mundina
 • Rosa Ma. Miró Fonollosa
 • Neus Torta Navarro (At. Diversitat)
Física i Química
 • Rosa Bort Bordenave
 • Jorge Guerola Vaquer
 • Empar Escrivà Císcar
Educació Física
 • Francisco León Floro
 • Laura Campins Chavalera (2/3j)
 • Judith Sánchez Areste (1/3j)
Música
 • Veremundo Garcia Torres
Dibuix
 •  Maria José Camarasa Codina (2/3j)
 • Maria Llàtser Rodríguez (1/2+1/3j)
Tecnologia
 • Ricard Reverter Forcadell
 • Ignasi Tal Subirats
 • J. Rafel Reverté Vidal
 • Roman Sánchez Mateu (1/2)
Filosofia
 • Pere Conesa Casanova
Matemàtiques
 • Rosa Saura Soriano
 • R. Albert Roca Gas
 • Jesús Pitarch Coll
 • Lluc Ulldemolins Nolla
Economia
 •  Marian Rolíndez Garayoa
Informàtica
 • Josep Ausensi Guimerà
 • Ma. Paz Martínez Vicent
Sistemes informàtics
 • Jovita Escuín Sebastià
Psicopedagogia
 • Núria Sansano Ortíz
 • Tina Vericat Ferré (USEE)
 • Tamara Forner Fernández (USEE)
Religió catòlica
 • Joaquim Llagostera Castell
Programa de Formació i Inserció
 • J. Manel Martí Montesinos
 • Ma. Costa Sanz Ferreres (2/3)

Última actualització: setembre 2020

claustreprofes

EQUIP DIRECTIU

Direcció Ricard Reverter Forcadell
Cap d’estudis Francisco León Floro
Cap d’estudis adjunt Josep Ausensi Guimerà
Coordinació Pedagògica Anna Forcadell Geira
Secretaria Ignasi Tal Subirats

ampa

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CAPS DE DEPARTAMENT DIDÀCTIC

Departament Nom
1 Ll. Catalana Marisa Falcó Gil
2 Ll. Castellana Marina Guimerà Sales
3 Ll. Estrangeres Natàlia Gras Subirats
4 C. Naturalesa Enric Salt Mundina
5 Artístic Vere Garcia Torres
6 Ed. Física Laura Campins Chavalera
7 Ciències Socials Maite Sanmartín Bustos
8 Matemàtiques Rosa P. Saura Soriano
9 Tecnologia J. Rafel Reverté Vidal
10 Cicle Formatiu Jovita Escuín Sebastià
 

 

 

  COORDINACIONS

Càrrec Nom
1 Coordinació LIC Mireia Bel Garrit
2 Coordinació Informàtica Ma. Paz Martínez Vicent
3 Coordinació Prevenció de Riscos Marian Rolíndez Garayoa
4 Coordinació Activitats i Serveis Joaquim Llagostera Castell
5 Coordinació 1r ESO R. Albert Roca Gas
6 Coordinació 2n ESO Lluc Ulldemolins Nolla
7 Coordinació 3r ESO Rosa Bort Bordenave
8 Coordinació 4t ESO J. Rafel Reverté Vidal
9 Coordinació Batxillerat Jorge Guerola Vaquer
10 Coordinació Cicle Formatiu i programa Educat 1×1 Josep Ausensi Guimerà
11 Coordinació del Programa Escoles Verdes Neus Torta Navarro
Marisa Falcó Gil
12 Coordinació de Coeducació i LGBTI Maite Sanmartin Bustos
13 Coordinació del Pla Català de l’Esport a l’Escola Francisco León Floro
14 Coordinació de Biblioteca Adela Martí Bort
15 Coordinació de la Xarxa de Competències Bàsiques Marina Guimerà Sales
16 Coordinació GEP Natàlia Gras Subirats