CLAUSTRE

El Claustre del Professorat integra tot l’equip docent del centre d’acord amb el següent llistat agrupat per matèries.

Llengua catalana
 • Àngela Buj Alfara
 • Anna Forcadell Geira
 • Marisa Falcó Gil
Llengua castellana
 • Ma. Carme Estellé Ortí (baixa)
 • Ma. Adela Martí Bort (Biblioteca)
 • Marina Guimerà Sales
 • Esther Chover Costa
 • Ainoa Mas Far (1/2j)
Anglès
 • Natàlia Gras Subirats
 • Marta Redó Capsir
 • Inés Redó Roda
Francès + Aula d’Acollida
 • Mireia Bel Garrit
Llatí
 • Carme Àvila Terzi (1/2j)
Geografia i Història
 • Maite Sanmartín Bustos
 • Adrià Pitarch Tarrameda
 • Ma. Esther Iserte Mor (2/3j)
 • David Peris Canalda (1/3j)
Biologia i Geologia
 • Enric Salt Mundina
 • Ma. Pilar Bueno Arnal (At. Diversitat)
 • Maite Escrivà Caudelí
Física i Química
 • Rosa Bort Bordenave
 • Joaquim Sorribes Trilles
Educació Física
 • Francisco León Floro
 • Laura Campins Chavalera (2/3j)
 • Javier Agramunt Lleó (1/3j)
Música
 • Veremundo Garcia Torres
Dibuix
 •  Maria José Camarasa Codina (2/3j)
 • Anna Ma. Pons Mengual (1/2+1/3j)
Tecnologia
 • Ricard Reverter Forcadell
 • Ignasi Tal Subirats
 • J. Rafel Reverté Vidal
Filosofia
 • Pere Conesa Casanova
Matemàtiques
 • Rosa Saura Soriano
 • Jesús Pitarch Coll
 • Lluc Ulldemolins Nolla
Economia
 •  Marian Rolíndez Garayoa
Informàtica
 • Josep Ausensi Guimerà
 • Ma. Paz Martínez Vicent
Sistemes informàtics
 • Jovita Escuín Sebastià
Psicopedagogia
 • Núria Sansano Ortíz
 • Dolors Galiano Díaz (USEE)
 • Imma Calabuig Fresquet
Religió catòlica
 • Joaquim Llagostera Castell

Última actualització: octubre 2018

claustreprofes

EQUIP DIRECTIU

Direcció Ricard Reverter Forcadell
Cap d’estudis Francisco León Floro
Cap d’estudis adjunt Josep Ausensi Guimerà
Coordinació Pedagògica Anna Forcadell Geira
Secretaria Ignasi Tal Subirats

ampa

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CAPS DE DEPARTAMENT DIDÀCTIC

Departament Nom
1 Ll. Catalana Àngela Buj Alfara
2 Ll. Castellana Adela Martí Bort
3 Ll. Estrangeres Natàlia Gras Subirats
4 C. Naturalesa Enric Salt Mundina
5 Artístic Vere Garcia Torres
6 Ed. Física Laura Campins Chavalera
7 Ciències Socials Maite Sanmartín Bustos
8 Matemàtiques Rosa P. Saura Soriano
9 Tecnologia J. Rafel Reverté Vidal
10 Cicle Formatiu Jovita Escuín Sebastià
 

 

 

  COORDINACIONS

Càrrec Nom
1 Coordinació LIC Marina Guimerà Sales
2 Coordinació Informàtica Ma. Paz Martínez Vicent
3 Coordinació Prevenció de Riscos Marian Rolíndez Garayoa
4 Coordinació Activitats i Serveis Joaquim Llagostera Castell
5 Coordinació 1r ESO Ma. José Camarasa Codina
6 Coordinació 2n ESO Esther Chover Costa
7 Coordinació 3r ESO Rosa Bort Bordenave
8 Coordinació 4t ESO David Peris Canalda
9 Coordinació Batxillerat Joaquim Sorribes Trilles
10 Coordinació Cicle Formatiu i programa Educat 1×1 Josep Ausensi Guimerà
11 Coordinació del Programa Escoles Verdes Maite Escrivà Caudelí
12 Coordinació de Coeducació i LGBTI Maite Sanmartin Bustos
13 Coordinació del Pla Català de l’Esport a l’Escola Francisco León Floro
14 Coordinació de Biblioteca Adela Martí Bort