BEQUES I AJUTS

A. BEQUES I AJUTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

  1. Beques de material escolar (llibres i ordinadors) per a l’alumnat d’ESO. (NO CONVOCADES)
  2. Convocatòria General de Beques per a l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius.
  3. Beques per a alumnes amb necessitats educatives especials.

B. BEQUES I AJUTS DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

  1. Ajuts per a l’adquisició de llibres de text.
  2. Ajuts per a despeses de desplaçament.

Les beques i ajuts del Departament d’Ensenyament o del Ministeri d’Educació són incompatibles amb les del Consell Comarcal del Montsià.

C. AJUTS DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Accés al web municipal >>

beques_gral

ENLLAÇOS D’INTERÈS

beca_llibres