COMUNITAT EDUCATIVA

La comunitat escolar de l’Institut comprèn tots els membres que participen de l’activitat docent. L’òrgan més important és el Consell Escolar on tots hi són representats. El Claustre del Professorat és l’òrgan de gestió de l’activitat acadèmica. Completen el conjunt el Personal d’Administració i Serveis i els alumnes que tenen en els Delegats de grup els seus representants.

classe