NORMES I FUNCIONAMENT

aulasec

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

La convivència al centre i el funcionament general del curs estan regulats per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. Tot seguit podeu consultar el text íntegre d’aquestes normes i també podeu trobar un recull de les faltes i sancions aplicables en diferents conductes que alterin la convivència al centre.

NOFC – Text complet (versió 2017)

TIPIFICACIÓ DE LES FALTES D’ACTITUD DE L’ALUMNAT

Per facilitar la correcta identificació i gradació de les conductes contràries a la convivència es proposa la següent tipificació de faltes d’actitud.

Retard a classe 1 falta d’actitud (a partir del 3r retard acumulat)
Falta d’assistència a classe sense justificar. 1 falta d’actitud (a partir de la 2a falta)
Sortir del centre sense permís durant l’horari lectiu (o de l’esbarjo per a l’alumnat d’ESO) 2 faltes d’actitud
No presentar-se a la guàrdia en ser expulsat de l’aula 1 falta d’actitud
No portar el material, els deures o equipament didàctic 1 falta d’actitud (a partir del 3r incident acumulat)
Tenir una actitud que distorsioni el funcionament normal de la classe (xerrar, fer sorolls, molestar i menjar o beure) 1 falta d’actitud
Sortir de classe sense permís durant la sessió lectiva. 2 faltes d’actitud
Córrer i cridar pels passadissos i zones comunitàries a l’interior del centre. 1 falta d’actitud
Deambular pels passadissos durant l’horari de classe sense causa justificada. 1 falta d’actitud
Fumar. 3 faltes d’actitud
Prendre begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. Expulsió (de 3 a 5 dies)
Insult a un company/a 2 faltes d’actitud
Manca de respecte al professorat i personal no docent 2 faltes d’actitud
Barallar-se sense lesions 2 faltes d’actitud
Barallar-se amb lesions De 3 faltes d’actitud fins a l’expulsió (a valorar en funció de la gravetat per la comissió de convivència, com per exemple, abusos per superioritat en edat, en complexió física o agressió en grup, assistència mèdica, etc)
Malmetre el material o equipaments del centre i els equipaments (ordinadors personals) dels companys/es. 2 faltes d’actitud / pagar els desperfectes
Agredir a un company/a de 3 faltes d’actitud fins a l’expulsió (a valorar en funció de la gravetat per la comissió de convivència, com per exemple, abusos per superioritat en edat, en complexió física o agressió en grup, assistència mèdica, etc)
Insult al professorat o personal no docent 3 dies d’expulsió del centre, de manera cautelar.
Falsificació de notes o sostracció de documents oficials 1 setmana d’expulsió
 

FALTES RELACIONADES AMB ELS LLIBRES DIGITALS/ORDINADORS

Intervencions incorrectes en un fòrum educatiu. 1 falta d’actitud
Perdre/Oblidar les contrasenyes. 1 falta d’actitud
Deixar l’ordinador fora de l’armari quan ha d’estar dins. 1 falta d’actitud
Tenir instal·lat material inadequat (jocs, fotos o vídeos que incompleixin les normes de convivència, etc.) 2 faltes d’actitud
Portar l’ordinador fora de l’aula sense el permís signat del coordinador/a del projecte o oral d’un membre de l’equip directiu. 3 faltes d’actitud
Jugar a classe, utilitzar xarxes socials sense permís o tenir programes no autoritzats pel professorat. 3 faltes d’actitud
No avisar de la pèrdua de les contrasenyes o de la possible utilització d’aquestes per un altre alumne/a. 3 faltes d’actitud
No portar l’ordinador amb la bateria carregada de forma reiterada. 2 faltes d’actitud
Connexió a xarxes d’ús restringit o a dades protegides. 3 faltes d’actitud
Utilització inadequada de la webcam o de qualsevol mitjà de gravació (USB, mòbil, càmera…). Desinstal·lar o desconnectar el programa de gestió d’aula del professorat. 3 faltes d’actitud
Publicació de continguts no ofensius sense permís. De 2 a 4 faltes d’actitud
Publicació de continguts ofensius. De 4 faltes d’actitud fins Expulsió (dependrà de la gravetat de l’ofensa)
Suplantació o difusió de contrasenyes. Expulsió (els dies dependran del que es fa i a qui es fa)
Instal·lar o fer servir qualsevol mecanisme per evitar les restriccions determinades pel centre o utilitzar programes de descàrrega d’arxius no autoritzats pel professorat. 2 dies sense portar l’ordinador al centre
Utilització sense permís de l’ordinador o dispositiu digital d’un altre membre de la comunitat educativa. 4 faltes d’actitud + el que correspongui al tipus d’ús incorrecte, en cas de que ho sigui
Utilització inadequada de l’ordinador o altres dispositius digitals. Restricció de l’ús de l’ordinador  o el dispositiu digital (el temps dependrà de l’apreciació de la gravetat per part del professorat)
Deixar l’ordinador sense reparar la bateria o el carregador per més de quinze dies (llevat justificació autoritzada pel coordinador del projecte educat) 3 faltes d’actitud