CALENDARI DEL CURS

1. Calendari lectiu 2020/21.

Imprimir en versió pdf PDF

Calendari 2020/21

2. Calendari escolar: trimestres i avaluacions 2020/21.

ESO – BATXILLERAT

Reunions d’inici de curs amb les famílies: 28, 29 i 30 de setembre de 2020.

TRIMESTRES I QUADRIMESTRES

 • 1R: del 14 de setembre al 4 de desembre. El 2n quadrimestre comença l’1 de febrer de 2021.
 • 2N: del 9 de desembre al 12 de març.
 • 3R: del 15 de març al 22 de juny.

TREBALLS DE SÍNTESI DE 1r, 2n i 3r d’ESO

 • Del 4 al 7 de maig de 2021. Exposició oral: 10 de maig.

PROJECTE DE RECERCA DE 4t d’ESO

 • Entrega del projecte: 26 de maig de 2021.
 • Exposició oral: 2 de juny.

TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

 • Entrega d’esborrany al tutor/a: 30 de novembre de 2020
 • Entrega del treball: 27 de gener de 2021.
 • Exposició oral: 3 de febrer de 2021.

PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES – 4t ESO

 • 17 i 18 de febrer de 2021.

AVALUACIONS ESO

Inicial
 • Del 26 al 29 d’octubre de 2020
  Entrega de notes: entre el 28 i el 30 d’octubre.
1a. Avaluació
 • Del 10 al 16 de desembre de 2020
 • Entrega de notes: entre el 14 i el 18 de desembre.
2a. Avaluació
 • Del 15 al 18 de març de 2021
 • Entrega de notes: entre el 22 i el 25 de març.
3a Av. i Final de curs
 • 1r ESO: 9 de juny de 2021.
 • 2n ESO: 10 de juny de 2021.
 • 3r ESO: 14 de juny de 2021.
 • 4t ESO: 15 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: entre l’11 i el 15 de juny.
 • Reclamacions i recollida de butlletins signats: 16 de juny.
Proves extraordinàries
 • 17, 18 i 21 de juny de 2021.
Avaluació extraordinària
 • Per a tots els cursos d’ESO: 25 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: 28 de juny.

AVALUACIONS BATXILLERAT

Inicial
 • Del 26 al 29 d’octubre de 2020
  Entrega de notes: entre el 28 i el 30 d’octubre.
1a. Avaluació
 • Del 10 al 16 de desembre de 2020
 • Entrega de notes: entre el 14 i el 18 de desembre.
2a. Avaluació
 • Del 15 al 18 de març de 2021
 • Entrega de notes: entre el 22 i el 25 de març.
3a Aval. i Final de 2n Bat
 • Dilluns, 24 de maig de 2021.
 • Entrega de notes: 25 de maig
 • Reclamacions i recollida de butlletins signats: 26 de maig.
Classes de selectivitat
 • Del 25 de maig fins inici de les PAU.
PAU
 • pendent de publicar.
3a Aval. i Final de 1r Bat
 • 23 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: 28 de juny
 • Reclamacions i recollida de butlletins signats: 29 de juny.
Proves Extraordinàries
 • 1r Batxillerat: 2, 3 i 6 de setembre de 2021.
 • 2n Batxillerat: del 14 al 18 de juny de 2021.
Aval. Extraordinària
 • 1r Batxillerat: 7 de setembre de 2021.
 • 2n Batxillerat: 23 de juny de 2021.


 • FESTA DE GRADUACIÓ (4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM): divendres, 18 de juny de 2021.
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ

Reunions d’inici de curs amb pares i tutors/es: 30 de setembre de 2020.

AVALUACIONS PFI

Avaluació Inicial
 • 28 d’octubre de 2020.
1a. Avaluació
 • 9 de desembre de 2020.
 • Entrega de notes: 11 de desembre
2a. Avaluació
 • 24 de març de 2021.
 • Entrega de notes: 26 de març.
Avaluació Final de curs
 • 9 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: 10 de juny.
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Reunions d’inici de curs amb pares i tutors/es: 30 de setembre de 2020.

TREBALL DE SÍNTESI DEL CICLE FORMATIU

Maig de 2021.

AVALUACIONS CICLE FORMATIU

Avaluació Inicial
 • 28 d’octubre de 2020.
1a. Avaluació
 • 9 de desembre de 2020.
 • Entrega de notes: 11 de desembre.
2a. Avaluació
 • 24 de març de 2021.
 • Entrega de notes: 26 de març.
Avaluació Final de curs
 • 7 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: 8 de juny.
 • Reclamacions: 9 de juny.
Proves extraordinàries
 • Del 8 a l’11 de juny
Final Extraordinària
 • 14 de juny de 2021.
 • Entrega de notes: 14 de juny.
 • Reclamacions: 15 de juny.