PFI AUXILIAR CONSTRUCCIÓ

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓLogo PFIs

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ

A QUI VA ADREÇAT?

A joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el títol d’ESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una professió.

QUIN TIPUS DE FORMACIÓ REBRÀS?

Mòduls de formació professional en el perfil de construcció (665 hores): T’iniciaràs en les  tasques corresponents a un nivell bàsic com a professional en execució, reforma i manteniment d’obres d’edificació. Inclou 180 hores de pràctiques en empreses (FCT).

 • Obra de paleta bàsica.
 • Enguixats i lliscats.
 • Treballs de pavimentació exterior i d’urbanització.
 • Treballs amb pedra natural.
 • Formació en riscos laborals.
 • Pràctiques en empreses.

Mòduls de formació general (335 hores): Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per continuar la teva formació.

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Coneixement de l’entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.
 • Tutoria personalitzada.
QUINA DURADA TÉ EL PFI?

El programa és de 1000 hores, un curs escolar, de setembre a juny.

Treball amb pedra natural
QUÈ OBTINDRÉ EN ACABAR EL PFI?
 • Certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals assolides.
 • Et facilita la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el títol de Graduat d’ESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
I DESPRÉS, QUÈ?
 • Pots treballar com auxiliar de construcció en obres d’edificació i en empreses de pedra natural, que a Ulldecona aglutinen el 60% de la producció de Catalunya.
 • Pots continuar la formació i matricular-te en un cicle formatiu de grau mitjà de la família professional que t’agradi, si aproves la Prova d’Accés a CFGM o a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el Graduat d’ESO.
Auxiliar de Construcció
ENLLAÇOS D’INTERÈS
Construcció