ORGANIGRAMA

Els diferents membres de la comunitat educativa s’estructuren d’acord al següent organigrama.

Organigrama

 • Direcció
  • Director/a
  • Cap d’estudis
  • Secretaria
  • Coordinació Pedagògica
  • Cap d’estudis adjunt
 • Consell de Direcció
  • Format per l’equip directiu + 3 consellers professors del claustre
 • Consell Escolar
  • Director/a
  • Cap d’estudis
  • Secretaria
  • 6 representants del professorat.
  • 3 representants de l’alumnat.
  • 3 representants dels pares i mares (un dels quals de l’AMPA)
  • 1 representant del PAS
  • 1 representant de l’Ajuntament.
 • Claustre del Professorat
  • Coordinacions de nivell (ESO, Batxillerat i CFGM)
  • Coordinació TAC
  • Coordinació de Prevenció de riscs laborals
  • Coordinació d’activitats i serveis extraescolars
  • Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social
  • Coordinació d’Escola Verda (sostenibilitat)
  • Coordinació del Pla Català d’Esport a l’Escola
  • Coordinació de Coeducació
  • Coordinació de Biblioteca i Pla de Lectura
 • Departaments didàctics
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengües estrangeres
  • Matemàtiques
  • Ciències Socials
  • Ciències Naturals
  • Tecnologia
  • Artístic
  • Educació física
  • Formació Professional
 • Tutories
 • PAS
  • 2 conserges
  • 1 administrativa
  • 1 Integrador/a Social
  • 1 Educador/a d’Educació Especial