FEM PINYA A L’INSTITUT – POEFA

El projecte FEM PINYA A L’INSTITUT neix de la necessitat de promoure la inclusió i afavorir la cohesió social entre l’alumnat del nostre centre i les seves famílies; un alumnat de cultures i procedències diverses, amb llengües diverses i amb situacions personals moltes vegades de dificultat socioeconòmica evident.

El projecte està integrat per un conjunt d’activitats acadèmiques i lúdiques, que es duen a terme dins i fora del recinte escolar durant tot el curs, amb un caràcter transversal, on hi intervenen totes les àrees curriculars i es consoliden també les competències digitals, així com les personals i socials.

El projecte FEM PINYA va començar el curs 2018/19.

 

FEM PINYA 2019/20 – POEFA

Durant el curs 2019/20 el projecte fou finançat pel programa POEFA (Programa d’Oportunitats d’Èxit Educatiu en Favor de l’Alumnat) patrocinat pel Ministeri d’Educació i subvencionat pel Fons Social Europeu.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

La proposta inicial d’activitats ha estat modificada a conseqüència de les mesures de confinament aplicades a partir del 12 de març de 2020 per la pandèmia de la COVID-19. Les accions realitzades han estat finalment les següents.

MODALITAT A

Accions de reforç educatiu extern proporcionades, en horari lectiu, per orientadors, docents, professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables. Inclou activitats personalitzades d’atenció, suport a les competències bàsiques, orientació i reforç educatiu per als alumnes de necessitats específiques atenció a la diversitat en horari lectiu.

 • Sortida d’aprenentatge a una Estació d’Esquí.

Esquiada 2020

 • Sortida a Peníscola – “L’anell del papa Luna”

Sortida a Peníscola 2020

 • Ruta literària per València.

Ruta literària València

 • Grup Coral. Musical Maremar a Barcelona.

Maremar 2020

 • Sortida al MNAC – Barcelona.

Sortida al MNAC Barcelona

 • Saló del Còmic a Barcelona.

Saló del Còmic 2019

Fem Pinya Logo
MODALITAT B

Extensió educativa amb un component lúdic, dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar. Inclou tallers, sortides i activitats lúdiques i motivadores per millorar les competències personals i socials a partir de la implicació dels alumnes en les activitats als barris o municipis i diferents espais educatius (per exemple, biblioteques, museus, camps d’aprenentatge, etc.).

 • Material didàctic de l’àmbit científic/tecnològic.

Maquetes 1 ESO 19/20

 • La volta al món en 80 dies – Llibres i Material per al SIEI.

Llibres alumnat SIEI

 • Sortida al teatre “El lazarillo de Tormes” a Tarragona.

Teatre Tarragona 2019

 • Saló Nice One a Barcelona.

NiceOne Barcelona 2019

 • Material didàctic de Tecnologia i Robòtica.

Material de Robòtica 2020

MODALITAT C

Orientació als alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar. Inclou activitats d’orientació amb alumnes destinataris i els seus professors, per assolir les competències bàsiques i les competències de l’àmbit personal i social en l’acompanyament als alumnes i en el seu projecte de vida, posant èmfasi en les transicions educatives.

 • Llibres de reforç de llengües i de diversitat.

Llibres per a la diversitat

 • Llibres del projecte “El gust per la lectura”

Llibres del Gust per la lectura

 • Material escolar per a l’alumnat amb dificultats socioeconòmiques.

Material Escolar

MODALITAT D

Grups interactius per crear una comunitat i xarxa de suport en els centres participants. Inclou tallers, sessions i activitats de suport a les famílies i agents educatius de col·lectius vulnerables, a través de la seva participació en la inclusió i acollida a la comunitat educativa.

 • Taller Educat 1×1 per a famílies. Material de formació.

Taller Famílies Educat 1x1

 • Material didàctic d’Educació Visual i Plàstica.

Mural Fem Pinya 2020

 • Material didàctic per a l’Aula d’Acollida.

Llengües maternes - Aula d'Acollida