HISTORIALS ACADÈMICS

Tota la vida acadèmica dels alumnes s’arxiva a l’expedient que custodia el centre. Els alumnes tenen aquesta informació recollida a l’HISTORIAL ACADÈMIC que es pot obtenir a la Secretaria del centre un cop finalitzats els estudis corresponents.

A partir del curs 2007/08, i per resolució del Departament d’Ensenyament, els antics llibres d’escolaritat han estat extingits.

Expedient
INSTRUCCIONS PER RECOLLIR L’HISTORIAL ACADÈMIC

Els Historials es poden recollir en horari d’atenció al públic a la secretaria del centre. Ho podran fer els alumnes titulars o altres persones degudament autoritzades.

ESO: els historials es poden recollir un cop aconseguit el títol d’ESO o, si no és així i a petició de l’interessat, quan es tingui la seguretat que no es continuaran els estudis.

BATXILLERAT: els historials es poden recollir un cop aconseguit el títol de Batxillerat.

CICLE FORMATIU: els alumnes que finalitzen el cicle formatiu poden recollir el certificat de CF finalitzat.

LLIBRES PENDENTS DE RECOLLIR

ESO: Promoció del curs 2007-08 i totes les anteriors.
BATXILLERAT: Promoció del curs 2007-08 i totes les anteriors.

HISTORIALS ACADÈMICS PENDENTS DE RECOLLIR

ESO: Promocions dels cursos 2008-09 fins el curs passat.
BATXILLERAT: Promocions dels cursos 2008-09 fins el curs passat.

Consulteu-nos si el vostre historial (o llibre d’escolaritat) està pendent de recollir. Enviar un correu