PROJECTE EDUCATIU

EL PROJECTE EDUCATIU DEL NOSTRE CENTRE

El projecte educatiu del nostre Institut, que incorpora el caràcter propi del centre, es pot descarregar al següent enllaç:

PROJECTE EDUCATIU (document pdf) PDF

És important destacar alguns serveis i projectes educatius que atenen diverses necessitats de l’alumnat:

 • Acollida i suport lingüístic
 • Projecte de Diversificació Curricular (Aula Oberta) i projecte FIO
 • PIM (Programa Intensiu de Millora)
 • PI Sostenibilitat i Medi Ambient – Escola Verda
 • Programa Educat 1×1 – Centre Digital
 • Pla Català d’Esport a l’Escola
 • Programa Salut i Escola
 • Biblioteca i projecte “Gust per la Lectura”
 • Revista corporativa “Lletres del món”
 • Grup Coral
 • Salut i Escola
 • Servei Comunitari
 • Generació Plurilingüe (GEP)
 • Xarxa de Competències Bàsiques

Altres documents del centre:

aulasec
CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tot seguit podeu consultar els criteris d’avaluació del curs actual accedint als següents enllaços.

Criteris d’avaluació detallats per matèries.