CFGM INFORMÀTICA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”

QUÈ ESTUDIARÀS ?
 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis en xarxa
 • Aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa empresarial
 • Formació en centres de treball
DURADA DELS ESTUDIS ?
 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.650 hores en el centre educatiu
 • 350 hores en un centre de treball (pràctiques)
ON TREBALLARÀS ?

En empreses de diversos sectors d’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades, departament tècnic, entre d’altres. En empreses proveïdores o distribuïdores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses; en empreses proveïdores de serveis d’Internet.

DE QUÈ TREBALLARÀS ?
 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic/a de suport informàtic
 • Tècnic/a de xarxes de dades
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador/a de teleassistència
 • Operador/a de sistemes
informatica08
VOLS SER TÈCNIC EN INFORMÀTICA ?

arroba