ALUMNAT

CONSELL DE DELEGATS

L’alumnat s’organitza en grups-classe i disposa de dos vies de representació: els membres escollits per sufragi universal al Consell Escolar del centre i els Delegats de grup.

Curs 2020/21

Grup Delegat/da Sotsdelegat/da
1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C
2 ESO A
2 ESO B
2 ESO C
3 ESO A
3 ESO B
3 ESO C
3 ESO D
4 ESO A
4 ESO B
4 ESO C (PDC)
1 BATX CT
1 BATX HS
2 BATX
1 CFGM
2 CFGM
PFI

alumnes

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT AL CONSELL ESCOLAR

  • Safaa El Khayat Khayat.
  • Llorenç Poy Ventura.
  • Albert Poy Ventura.