ALUMNAT

CONSELL DE DELEGATS

L’alumnat s’organitza en grups-classe i disposa de dos vies de representació: els membres escollits per sufragi universal al Consell Escolar del centre i els Delegats de grup.

Curs 2018/19

Delegats 2018/19
Delegats i delegades del curs 2018/19

 

Grup Delegat/da Sotsdelegat/da
1 ESO A Lucy Poy Parker Núria Salt Rovira
1 ESO B Iker Vericat Quintana Oriol Martí Castell
1 ESO C Joan Rivas Garrit Dani Castell Lleixà
1 ESO D Ruth Fernández Genovés Josep Forcadell Peñafiel
2 ESO A Efren Martínez Recio Esther Querol Marin
2 ESO B Maite Labèrnia Pérez Raül Linares Martorell
2 ESO C Joan Manel Ferré Vericat Ivan Garriga Bengochea
3 ESO A Pere Castell Quintana Vicent Rodríguez Beltran
3 ESO B Amin El Hadri Carla Otalora Salas
4 ESO A Ariadna Millan Benedi Roc Grau Callarisa
4 ESO B Gala Bel Damaret Cristian Radu
4 ESO C (PDC) Xavi Querol Marin Albert Romaniuc
1 BATX Fatima E. Oubih Yael Férez Padilla
2 BATX Àlex Juan José Núria Millan Montoro
1 CFGM Roger Castell Sauch Tudor Goncear
2 CFGM Sara Reverté Canalda Cesar Romero Toledano

alumnes

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT AL CONSELL ESCOLAR

  • Safaa El Khayat Khayat.
  • Llorenç Poy Ventura.
  • Albert Poy Ventura.