ESTUDIS

 

L’oferta formativa del centre comença amb l’etapa obligatòria de l’ESO (4 cursos) i es pot completar amb els estudis postobligatoris de Batxillerat o el Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes microinformàtics i xarxes”.

Des del centre també es fa un treball d’orientació, tant per a l’accés a estudis universitaris o cicles formatius de grau superior com per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà a través de les proves d’accés o d’estudis en Programes de Formació i Inserció i altres estudis no reglats.

ensenyaments

ESO

El nostre centre imparteix els 4 cursos de l’Educació Secundària Obligatòria i dóna aquest servei públic a tot l’alumnat d’Ulldecona, tots els seus barris i acull també alumnes de la població de Sant Rafel.

En acabar els estudis l’alumnat pot aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària.

Tenim un Programa de Diversificació Curricular que garanteix l’assoliment dels objectius de l’ESO per a l’alumnat que requereix una atenció diversificada.

Batxillerat

Al nostre centre s’imparteixen les següents modalitats de Batxillerat diürn:

  • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia..

En acabar aquests estudis l’alumnat pot aconseguir el títol de Batxillerat.

CFGM

Des del curs 2007-08 s’imparteix un Cicle Formatiu de Grau Mitjà que ofereix la titulació de tècnic en “Sistemes microinformàtics i xarxes”.

El cicle és de 2000 hores lectives i té una durada de 2 cursos escolars.

+ informació Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Informàtica >>