Informacions adreçades als pares i mares dels alumnes i a l’AMPA.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

S’ha convocat la renovació parcial del Consell Escolar del centre. En aquesta ocasió es renoven 3 representants del professorat, 1 representant de l’alumnat i 1 representant del personal d’administració i serveis. També es renova el representant de l’AMPA, per acord de la seva Junta. El calendari de les jornades electorals és el següent:

  • Votació del professorat ….. dimecres, 28 de novembre.
  • Votació del PAS …………….. dimecres, 28 de novembre.
  • Votació de l’alumnat ……… divendres, 30 de novembre.

El nou Consell Escolar es constituirà abans del proper 21 de desembre.

Eleccions Consell EscolarResultats electorals

Sector del professorat:

  • Adela Martí Bort
  • Vere Garcia Torres
  • J. Rafel Reverté Vidal

Sector de l’alumnat:

  • Safaa El Khayat Khayat

Sector del PAS:

  • Neus Gascó Homs

Eleccions Consell Escolar 2018
Eleccions al Consell Escolar 2018 – Sector d’alumnes