ORIENTACIÓ ACADÈMICA

PRESENTACIÓ D’ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT I CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ AL NOSTRE CENTRE

Curs 2019/20

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

+ INFORMACIÓ

Formació Inicial

PAU

L’alumnat que obté el títol de Batxillerat i vol continuar els seus estudis a la universitat ha de superar les Proves d’Accés a la Universitat. Els següents enllaços us amplien tota la informació sobre els tràmits que cal seguir.

Tot sobre les proves d’accés a la universitat

Models d’exàmens i criteris

Portal ACCESNET

Altres enllaços útils per preparar les proves:

Posa’t a prova

Seleactivitat.cat

logo_accesnet

ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per accedir als estudis universitaris a Catalunya cal seguir un procés de preinscripció d’acord amb els estudis realitzats. Tot seguit teniu enllaços que us facilitaran aquests tràmits.

Canal Universitats

Tot sobre la Preinscripció Universitària

Notes de tall

Taules de ponderació de matèries

Enllaços a les pàgines web de les universitats catalanes

Secretaria d’Universitats i Recerca

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR)

Universitat Rovira i Virgili. Activitats d’orientació.
Universitat Politècnica de Catalunya. Informació a l’alumnat de secundària.
Universitat Autònoma de Barcelona. Futurs estudiants.
Universitat de Barcelona. Serveis als estudiants.
Universitat Jaume I. Futurs estudiants.
Universitat de València.
Universitat Politècnica de València. Futurs estudiants.
Universitat de Vic. Futurs estudiants.
Universitat Oberta de Catalunya. Estudiar a la UOC.
Universitat Pompeu Fabra.
Universitat Ramon Llull.
Universitat Internacional de Catalunya.

BRUIXOLA

ESTUDIS ARTÍSTICS

Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.

+ INFORMACIÓ

cine

ENSENYAMENTS D’ESPORTS

Els cicles d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

+ INFORMACIÓ

iconaesport

ENSENYAMENTS D’IDIOMES

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància a l’IOC Idiomes de l’Institut Obert de Catalunya. La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

+ INFORMACIÓ

tribunal

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Institut Obert de Catalunya

Què estudiar (formulari d’orientació)

Guia d’orientació dels Itineraris Formatius a les Terres de l’Ebre

qestudio