Projecte Oral English is fun!

Des del curs 2009-10 l’Escola Rocafonda forma part del Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE), que anomenem «Oral English is fun!». Aquest pla consisteix en augmentar les hores d’anglès a l’aula, sobretot a nivell oral, afavorint el desdoblament de grups amb la finalitat de millorar el nivell de comprensió i expressió oral en aquesta llengua.

A partir del curs 2010-11, vam ampliar aquest pla iniciant-nos a fer l’educació física en anglès a tota la primària (aplicació d’un AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres) i, des del curs 2016-17 hem augmentat fent que en les hores de psicomotricitat s’introdueixi vocabulari en llengua anglesa als alumnes de P4 i P5.

Aquest curs, hem introduït un taller de plàstica setmanal, per a tota la primària, fet en llengua anglesa. Al mateix temps que hem començat a formar part de la comunitat “eTwinning” d’intercanvi amb altres centres escolars d’Europa.

Així doncs, amb aquest pla pretenem ampliar el nombre d’hores d’anglès a les aules, i introduir continguts d’educació plàstica i d’educació física d’una forma molt vivencial i pràctica, augmentant l’exposició a la llengua anglesa i millorant la competència comunicativa en aquesta llengua.

Com a objectius específics destacarem:

  • Oferir sessions reduïdes de mig grup per proporcionar a l’alumnat una major atenció individual i alhora més ocasions per poder utilitzar la llengua.
  • Fomentar la utilització de les TAC per a potenciar i reforçar el treball de llengua anglesa que es fa a l’aula.
  • Adonar-se de la importància actual de l’anglès com a llengua de comunicació entre parlants de diferents idiomes.
  • Pretenem que en acabar l’educació obligatòria, el nostre alumnat utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials i tingui un coneixement i una capacitat d’ús de la llengua anglesa, que l’ajudi a comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en aquesta llengua.