Pla d’acollida

El Pla d’acollida és el document que aplega totes les actuacions que fa l’Escola per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, que provenen d’altres països i també, el de la resta de l’alumnat.

Així mateix inclourem les qüestions relatives a l’acollida dels mestres que s’incorporen cada curs al centre. Actuacions que cal portar a terme per afavorir el procés d’adaptació escolar i social dins el marc educatiu.

​Aquest Pla està emmarcat en el Projecte Educatiu del Centre.