Comissions de l’AFA

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a impulsar i organitzar les diferents tasques que l’AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents comissions o grups de treball, cada un d’ells coordinat per un responsable, el qual impulsa i gestiona la comissió perquè, en equip, es realitzin les tasques corresponents i s’aconsegueixin els objectius establerts.

  • Comissió econòmica: és conjunta amb la secretària de l’escola. S’encarreguen de gestionar i portar el control de l’economia de l’AFA i de material de l’escola.
  • Comissió de menjador: és mixta, amb la Direcció de l’escola. S’encarrega de la gestió, organització i supervisió del servei de menjador.
  • Comissió extraescolars: Coordinar i gestionar cada una de les activitats extraescolars, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora continua.
  • Comissió casal d’estiu: Coordinar el casal d’estiu, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora continua.
  • Comissió xandalls: Gestionar i organitzar la venda de xandalls o equipaments de vestuari de l’escola
  • Comissió festa d’escola: és mixta amb professorat de l’escola. Coordinar i organitzar la festa de l’escola de final de curs.
  • Comissió colla gegantera: Impulsar i coordinar totes aquelles accions necessàries perquè la nostra geganta, la Rocaina, juntament amb la batucada participi en diferents esdeveniments. Vetllar per la bona conservació de tot el material (gegants, timbals).
  • Comissió creativa: Pensar, gestionar i organitzar com millorar els espais de l’escola.

Col·labora en les activitats que realitza l’AFA!