Projecte Programació i robòtica

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’escola.

Per això, des de l’escola hem començat un projecte on des de P3 fins a 6è, els alumnes s’inicien en la programació i la robòtica, a partir de diferents robots com el dash and dot, bee bots, lego we do, etc i també fent servir diferents programes i aplicacions de programació educativa.

Creiem que la robòtica és una poderosa eina transversal de transmissió del coneixement. És interdisciplinari, competencial al 100%, que treballa per indagació (assaig-error), promou el pensament computacional, el treball en equip, per reptes, la resolució de problemes, l’orientació espacial i una cosa molt important per a l’alumnat, la motivació. A més, ve especificada al currículum, en el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.