Projecte de Direcció

El PROJECTE DE DIRECCIÓ 17-21, s’inspira en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i n’és la concreció per quatre anys.

Concebem la direcció com una tasca orientada a estimular tots els recursos humans, pedagògics i tècnics per implementar el Projecte Educatiu de Centre i actualitzar-lo permanentment a partir de les reflexions, el debat i el consens entre mestres i famílies. És un projecte en què els infants no són només destinataris de l’acció educativa sinó que en són també part activa.