Activitats extraescolars

Mataró Educa +

L’Ajuntament de Mataró presenta aquest projecte d’Educació a Temps Complet per impulsar les activitats extraescolars de la nostra ciutat. Es va iniciar al barri de Cerdanyola, amb la col·laboració d’AMPA i escoles, tot i que s’adreça a tots els infants i joves de la ciutat. A partir del curs 2020-21, s’iniciarà al barri de Rocafonda amb la col·laboració de l’AFA de l’escola i altres entitats de la ciutat de Mataró.

Les activitats que s’hi proposen són molt importants en l’educació i desenvolupament dels infants i joves. Hi trobareu activitats diverses i de qualitat per a tots els gustos, com poden ser: teatre, dibuix de còmics, experiments, anglès, esport, etc.

Catàleg d’activitats: INFANTILPRIMÀRIA

Full d’inscripció: Full INSCRIPCIÓ Educa+