Tallers a l’escola

La metodologia del treball per tallers integra la teoria i la pràctica, i es caracteritza per la investigació, l’aprenentatge mitjançant el descobriment i el treball en equip. Es fonamenta en la recerca de material especialitzat d’acord amb el tema escollit, amb la finalitat d’arribar a la comprensió des de diverses vivències i la possibilitat d’elaborar un producte.

Té un enfocament interdisciplinari i globalitzador, i l’aprenentatge implica pràctica i participació de tots. L’alumne és protagonista del propi aprenentatge i entra en contacte amb infants d’altres cursos del seu cicle. La flexibilització dels agrupaments permet a cadascú establir reptes i ritmes personals d’acord amb les seves competències i interessos.

A través de l’experimentació i el treball creatiu, les classes passen a ser participatives, en les quals tots aprenen de tots a partir dels coneixements previs de cadascú. A més, la pràctica a través de l’observació personal i la manipulació de materials diversos és fonamental en l’aprofundiment dels aprenentatges, perquè permet participar activament en el procés d’adquisició de coneixements que, així, es consoliden de manera més significativa i permeten construir una bona base per a aprenentatges posteriors.

TALLERS A EDUCACIÓ INFANTIL

Una tarda a la setmana, a infantil la dediquem a l’aprenentatge col·laboratiu i compartit a través dels tallers. Els i les alumnes de p3/p4/p5 es barregen amb la intenció de crear un ambient d’empatia i de desenvolupar progressivament l’adaptació no només a l’escola sinó al propi procés maduratiu. Col·laboració, empatia i adaptació són tres aspectes claus per introduir els nens i les nenes en la vida a l’escola, els quals seran imprescindibles al llarg de tota l’escolaritat.

Els tallers que es fan a infantil són: Robòtica, Experimentació, Treball de la llum, Jocs tradicionals, Hort, Construccions, Teatre, Modelatge.

TALLERS A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Una tarda a la setmana, a les classes de primària fem TALLERS INTERCICLE, que són una manera de treballar agrupant tots els alumnes d’un cicle, no per edats, sinó per interessos. Els tallers són per a treballar l’àrea d’educació visual i plàstica, ja que des de l’escola pensem que és molt important el treball de la creativitat, l’observació i l’expressió per entendre el món que ens envolta.

Els tallers que realitzem són ben diversos: de volum, de paper, d’audiovisuals, de pintura, d’impressió, de marqueteria, de teatre i també en fem un de plàstica en anglès.