Consell Escolar

 

  • Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres,  la programació, seguiment i avaluació general de les activitats de l’escola. 

 

  • Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

 

  • Quina és la funció del consell escolar?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d’organització i funcionament, la gestió econòmica, etc.

 

  • Composició:
 Directora del Centre que actua com a presidenta Roser Majó
 Cap d’estudis Alba Piñeiro
 Representants de mestres elegits pel Claustre José Luis Zudaire

Claudia Piñeiro

Carme Soler

Imma Barroso

Laura Roset

Alba Pascual

 Representants sector famílies dels alumnes Guillermo Fuset

Ivana Olmos

Gemma Abril

Montse Garcia 

Mercè Barraca

 Representant del PAS Ariadna Pla
 Representant de l’AFA Beatriz Ballestin
 Representant de l’Ajuntament Andrea Rodríguez
 Secretària Cristina Escamez

 

  • Per què és important que les famílies participin en el consell escolar? 

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació de les famílies en el consell escolar és tan important.

 

  • Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar? 

Els consells escolars de centre permeten la participació de les famílies en el govern dels centres.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per aquest motiu han d’informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.