Projecte Cos en moviment

A l’escola Rocafonda amb el projecte Cos en moviment,  promocionem l’activitat física, el moviment i l’esport des de les classes d’educació física, a les hores del pati i ho fomentem perquè l’alumnat esdevingui actiu durant el seu temps de lleure, implicant quan es pot a la resta de la comunitat educativa.

A partir d’organitzar jornades d’activitat física, trobades esportives amb altres escoles, activitats extraescolars i participació en activitats esportives organitzades per la ciutat, volem que l’alumnat esdevingui responsable, crític, lliure i conscient del seu desenvolupament humà a través de l’esport.

Cal tenir en compte que la Generalitat elabora uns consells sobre els hàbits saludables que tot infant hauria d’obtenir, partint des de l’alimentació, la higiene, el descans fins a arribar a l’activitat física. És per això que des de l’escola vetllarem per a l’adquisició d’aquests hàbits i ho fem a través de la nostra participació en diferents programes com és el de “consum de fruita”, revisions bucodentals, etc.

Les classes d’educació física, les fem en anglès: comencem introduint vocabulari en llengua anglesa a P4, a l’hora de psicomotricitat, per a 1r ja fer les classes íntegrament en anglès. D’aquesta manera, busquem que els alumnes mostrin més curiositat i interès per l’aprenentatge de les llengües estrangeres, que puguin aconseguir una millora en la seva competència comunicativa oral,  i  que s’il·lusionin.